Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Marija Bilić, dipl.iur.

 

 

Pravilnik i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cista Provo.