Proračun Općine


 Proračun Općine Cista Provo 2019.

 

Prijedlog proračuna Općine Cista Provo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

  • Proračun Općine Cista Provo za 2018.g.

  • Godišnji obračun proračuna općine Cista provo,2017.god.