Komunalno redarstvo

 

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za domaćinstva

 


Cjenik javne usluge  prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za povremene i povlaštene korisnike

 


Popis mjesta za odlaganje otpada

 


Odluka o sprečavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 


SUSTAV ZAPRIMANJA OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

 

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu (osobno ili poštom) OPĆINA CISTA PROVO, Trg dr. Ante Starčevića 1, 21256 Cista Provo ili na e-mail : opcina.cista.provo@st.t-com.hr

 


ODLUKA O USPOSTAVI SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

PRIJAVA NEPROPISNOG ODBAČENOG OTPADA


 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području  Općine Cista Provo


Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Cista Provo tijekom 2018.g.


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Cista Provo tijekom 2018.g.