Komunalno redarstvo

Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture k.o.Dobranje

 

Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture k.o.Cista

 

Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture k.o.Biorine

 

Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture k.o.Aržano 

 

Odluka o utvrđivanju komunalne infrastrukture 


Zapisnik o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata


Obavijest o prethodnoj provjeri znanja za komunalnog redara


Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo

 


Obavijest za prijem u službu na neodređeno vrijeme

 


Pravni izvori za testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u jedinstveni upravni odjel općine cista provo na radno mjesto referent za komunalne poslove

 


Odluka o evidenciji komunalne infrastrukture

Evidencija komunalne infrastrukture sa dodanim nerazvrstanim cestama


Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za domaćinstva

 


Cjenik javne usluge  prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za povremene i povlaštene korisnike

 


Popis mjesta za odlaganje otpada

 


Odluka o sprečavanju nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

 


SUSTAV ZAPRIMANJA OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

 

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu (osobno ili poštom) OPĆINA CISTA PROVO, Trg dr. Ante Starčevića 1, 21256 Cista Provo ili na e-mail : opcina.cista.provo@st.t-com.hr

 

ODLUKA O USPOSTAVI SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE OBAVIJESTI O NEPROPISNO ODBAČENOM OTPADU

PRIJAVA NEPROPISNOG ODBAČENOG OTPADA


 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području  Općine Cista Provo

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cista Provo tijekom 2018.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cista Provo tijekom 2018.g.

 

Skip to content