REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

 

O B A V I J E S T

 

Općinsko vijeće Općine Cista Provo je na sjednici održanoj 11. rujna 2020.godine donijelo Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata sa područja svoje Općine za šk.god. 2020/2021.

Zainteresirani studenti trebaju u Općinu Cista Provo donijeti ili poslati elektronskim putem  slijedeće:

  • Potvrdu sa fakulteta da je upisan kao redovni student;
  • Dokaz o prebivalištu na području Općine Cista Provo.
  • Općina Cista Provo će svim studentima svoje općine koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje izdavati potvrde za tu svrhu,

U prilogu su upute o načinu dobivanja kodova za subvencionirane karte koje nam je dostavio prijevoznik FlixBus CEE South d.o.o.

Izjava studenta 

Uputa za studente općine Cista Provo za dostavu kodova za subvencionirane karte

Sa poštovanjem ,
Općinski načelnik

 

Božo Ćubić

Skip to content