Na temelju članka 45. stavka 3. Statuta Općine Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista Provo „01/13, 02/13) Općinski načelnik Općine Cista Provo donosi

 

O D L U K U

 o obustavi rada dječjeg vrtića “LOPTICA” u Cisti Provo

 

Članak 1.  
     Obustavlja se rad Dječjeg vrtića “Loptica” u Cisti Provo  od ponedjeljka 16. ožujka 2020. do ponedjeljka 30.ožujka, 2020. . 
Članak 2. 
    O svim promjenama u vezi rada Dječjeg vrtića “Loptica” u Cisti Provo mještani će biti obaviješteni pravovremeno.
Članak 3.
     Ova Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Cista Provo i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Loptica”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 601-01/20-01/01
URBROJ:2129/02-03-20-01
OPĆINSKI NAČELNIK
 
BOŽO ĆUBIĆ

 

Skip to content