REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
Općina Cista Provo
Općinski načelnik

Trg dr. Ante Starčevića 1, 21256 Cista Provo
OIB: 19103241858

 

Na temelju članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima koja obuhvaćaju dio k.č. 898, 3304/1 i  4140/1 u k.o. Cista o izradi geodetskog elaborata. Geodetski elaborat izrađuje se u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama prema granicama građevinskog područja određenim važećim ili ranije važećim prostornim planom.

Utvrđivanje granica zemljišta na predmetnim područjima obavit će se prema sljedećem rasporedu:

– za k.č. 3304/1, k.o. Cista u naselju Cista Velika dana 5. 6. 2019. u vremenu od 8:00 – 10:00 sati

– za k.č. 4140/1, k.o. Cista u naselju Cista Provo dana 5. 6. 2019. u vremenu od 10:00 – 12:00 sati

– za k.č. 898, k.o. Cista u naselju Cista Provo dana 5. 6. 2019. u vremenu od 12:00 – 14:00 sati

 

Mole se svi nositelji prava koji namjeravaju pristupiti uvtrđivanju granica zemljišta da se prethodno najave izvoditelju radova Geomatika d.o.o. iz Trilja na kontakt broj 021/832-419 radnim danom u vremenu od 7:00 – 15:00 sati.

 

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja te potpisati izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica dana 7. 6. 2019. godine u vremenu od 9:00 do 10:00 sati u prostorijama tvrtke Geomatika d.o.o., Bana Jelačića 30, Trilj.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

Skip to content