REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu Oglasa
KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-6

Cista Provo, 11.listopada, 2018.g.

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA “ZAŽELI-ostvari u Općini Cista Provo”  objavljuje 

OBAVIJEST  I UPUTE KANDIDATIMA

 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VODITELJA PROJEKTA

 

Voditelj projekta bit će zadužen za :

  • kvalitetnu i pravovremenu provedbu projekta, koordinaciju partnera, izvještavanje, financijsko upravljanje,
  • koordinaciju sa cjelokupnim timom,
  • pisanje izvješća, zahtjeva za isplatu,
  • prezentaciju projekta na radionicama i medijima, provoditi postupak nabave, regrutacije i zapošljavanja ciljane skupine i osoba za provedbu projekta,
  • izrađivati obrasce za praćenje i provedbu radnih aktivnosti, komunikaciju s ciljanom skupinom, pripremiti plan provedbe baziran na ciljevima,
  • postaviti mjerljive indikatore uspjeha, pratiti napredak projekta koliko je to u skladu s ciljevima,
  • odgovorno koristiti sredstva te pratiti tijek utroška,
  • monitoring i izvještavanje.

 

PODACI O PLAĆI

 

Bruto plaća čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Bruto plaća – B2 iznosit će u mjesečnom iznosu 8.649,44 kn.

Iznos B2 za puno radno vrijeme na 30 mjeseci predviđen je proračunom navedenog projekta i isplaćivat će se iz sredstava ovog projekta.

Napominjmo da proračunom projekta nije predviđena nadoknada troškova prijevoza – putnih troškova dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenog voditelja projekta, te isti nće biti isplaćivani.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa
“ZAŽELI-ostvari u Općini Cista Provo”

 

BOŽO ĆUBIĆ
MARIJAN KURTOVIĆ
MARIJA BILIĆ

 

Skip to content