sij. 22, 2020

Kampanja #NetkoTeČeka

Općina Cista Provo u suradnji s PU splitsko dalmatinska kreće s provođenjem kampanje #NetkoTeČeka koja ima misiju podignuti svijest o sigurnosti u prometu i savjesnom upravljanju vozilom.

Sama kampanja #NetkoTeČeka provoditi će se preko naših digitalnih i tiskanih medija te djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova koji će uz edukacije po školama vršiti i terenske akcije koje će sudionicima u prometu uz dijeljenje promotivnih materijala ukazati na to da nigdje ne žure, ne konzumiraju alkohol i droge jer ih netko kod kuće čeka i voli.

Ovu hvalevrijednu kampanju provode i sve ostale jedinice lokalne samouprave na području Imotske krajine te se iskreno nadamo kako će ista uroditi plodom.

Read More
sij. 17, 2020

Pravni izvori za testiranje kandidata

 

Pravni izvori za testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme u jedinstveni upravni odjel općine cista provo na radno mjesto referent za komunalne poslove

Read More
sij. 16, 2020

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja za komunalnog redara

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja za komunalnog redara

Read More
pro. 16, 2019

Obavijest za prijam u službu na neodređeno vrijeme


Obavijest za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Read More
pro. 16, 2019

Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel

Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Opčine Cista Provo

Read More
ruj. 23, 2019

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u srednju školu i redovnih studenata za školsku godinu 2019/20.

Temeljem članka 31.Statuta Općine Cista Provo (“Službeni glasnik općine Cista Provo br.01/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 17.09. 2019.g. donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o sufinanciranju prijevoza učenika u srednju školu

 i redovnih studenata za školsku godinu 2019/20.

 

Članak 1.

 Općina Cista Provo sufinancirati će prijevoz učenika s područja Općine odnosno naselja; Biorine, Dobranje, Cista Velika, Cista Provo, Svib i Aržano, u srednju školu u Imotski, te učenika s područja Aržana u srednju školu u Sinj. Općina Cista Provo sufinanciranje će izvršiti putem ispostavljenih mjesečnih računa, sa  priloženom specifikacijom obračuna, od strane linijskog prijevoznika .

 

Članak 2.

 Prijevoz učenika srednjih škola do  Imotskog Općina Cista Provo će sufinancirati u iznosu najviše do 25%  od  cijene putne karte koju je odredilaVlada RH .

      – uz iznimku obitelji iz kojih više učenika pohađa srednju školu u Imotskom i Sinju, gdje će Općina Cista Provo svakog daljnjeg srednjoškolca sufinancirati iznosom od dodatnih 100,00 kn mjesečno.

 

Članak 3.

 Općina Cista Provo sufinancirati će i prijevoz učenika koji srednju školu pohađaju u

Splitu, ako takve srednje škole nema u Imotskom ili u Sinju .Sredstva za prijevoz ovih učenika doznačit će se na žiro račun roditelju u onoj visini koliko iznosi sufinanciranje prijevoza do Imotskog .

Članak 4.

 Općina Cista Provo sufinancirat će i prijevoz redovnih studenata sa područja Općine i to studente koji pohađaju studij u Zagrebu sa 5 (pet) povratnih karata po studentu, a studente koji pohađaju studij u Splitu i u Mostaru sa 20 (dvadeset) povratnih karata , studente koji pohađaju studij u Šibeniku , Zadru i Osijeku sa 5 (povratnih) povratnih karata.

Općina Cista Provo će u mjesečnim obrocima sufinancirati prijevoz studenata sa 80%,cijene, a student će platiti plaća 20% cijene karte .

Članak 5.

 Načelnik općine je zadužen za provedbu odredbi ove Odluke i za reguliranje ugovornih odnosa sa  prijevoznicima.

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja , a primjenjivati će se od početka navedene školske godine i biti će objavljena u Službenom glasilu općine Cista Provo i na oglasnoj ploči Općine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA: 420-01/19-01/ 20
URBROJ:2129/02-01-19-01  
Cista Provo, 17.09.2019.g.

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA

MATE BUDIĆ

Read More