Coronavirus COVID-19

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima

 https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/ministarstvo-poljoprivrede-ce-u-suradnji-s-nacionalnim-stozerom-izdavati-propusnice-poljoprivrednicima/3923

S poštovanjem,

Stožer CZ SDŽ


Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore

 


Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

 


Automehaničarske usluge

Poštovani,

automehaničarske  usluge ne podrazumijevaju bliski kontakt s klijentima na način kako ga ostvaruju navedeni primjeri u odluci (frizeri, brijači, pedikeri…)

Rad trebate uskladiti sa preporukama Stožera CZ RH i HZJZ uz upotrebu zaštitne opreme i sredstava te strogog pridržavanje mjera socijalnog distanciranja koje nalažu izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Odluka o zatvaranju dječjih igrališta

Odluka o sklapanju brakova

Odluka o održavanju sprovodaOdluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

 Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

 Odluka o koronavirusu

ODRŽANA SIJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE CISTA PROVO NA TEMU KORONA VIRUSA

 

Dana 13.ožujka 2020.godine održana sjednica Stožera civilne zaštite Općine Cista Provo.

Sastav stožera :

 1. Marijan Kurtović – načelnik stožera
 2. Mate Budić –  zamjenik načelnika stožera
 3. Andrija Radoš – član
 4. Sanja Lulić – član
 5. Frano Jelić – član
 6. Ante zdilar – član
 7. Darko Gavrić – član

Sjednica je održana telefonski iz praktičnih razloga.

 

Na istoj su donijeti slijedeći zaključci :

 1. Donesena je Odluka o zatvaranju vrtića na području općine. Ista je objavljena na našoj službenoj Internet stranici. O istoj je obavješteno rukovodstvo vrtića.
 2. Objaviti informativni letaka i kotakt brojve na službenoj Internet stranici.
 3. Pratiti redovite obavijesti nadležnih tijela posebice Županijskog stožera civilne zaštite i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske Županije te o istome informirati građane putem Internet stranice a ukoliko se ukaže potreba tiskati i podijelit informativne letke po mjestima
 4. Razmišljati o mogućem mjestu za karantenu na području općine

 

 

                                                                                        OPĆINA CISTA PROVO

                                                                                        NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 

                                                                                        Marijan Kurtović, mag.ing.agr.

Kontakt : 099 702 7704


Koronavirus i mjere prevencije

Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu koronavirusa: 091 468 30 32 i 099 468 30 01. Dostupni su za svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

 

Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim mrežnim stranicama objavljivat će najnovija saznanja u vezi koronavirusa.

 

Navedena priopćenja sadržavat će aktualne podatke o broju oboljelih i savjete vezane uz sigurnost i zaštitu stanovništva.

Informacije i najnoviji podatci o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti


Odluka o zatvaranju diječjeg vrtića

 

Na temelju članka 45. stavka 3. Statuta Općine Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista Provo „01/13, 02/13) Općinski načelnik Općine Cista Provo donosi

 

O D L U K U

 o obustavi rada dječjeg vrtića “LOPTICA” u Cisti Provo

 

Članak 1.  
     Obustavlja se rad Dječjeg vrtića “Loptica” u Cisti Provo  od ponedjeljka 16. ožujka 2020. do ponedjeljka 30.ožujka, 2020. . 
Članak 2. 
    O svim promjenama u vezi rada Dječjeg vrtića “Loptica” u Cisti Provo mještani će biti obaviješteni pravovremeno.
Članak 3.
     Ova Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Cista Provo i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Loptica”.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 601-01/20-01/01
URBROJ:2129/02-03-20-01
OPĆINSKI NAČELNIK
 BOŽO ĆUBIĆ
Skip to content