REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Cista Provo, 19.ožujka, 2024.

 

Obavještavamo sve stalne korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, a koji nisu preuzeli spremnike ( kante ) za razvrstavanje otpada, da iste mogu preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 09.00 do 13.00 sati u dvorišnom prostoru Županijskih cesta u Cisti Provo.

Sa štovanjem,
  NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

Skip to content