Općinsko vijeće

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CISTA PROVO

Općinsko vijeće

 

KLASA:021-01/19-02/01

URBROJ:2129/02-19-01-03

Cista Provo, 10.lipnja, 2019.g.

 

 

Temeljem  članka 33. Statuta Općine Cista Provo,(“Službeni glasnik Općine Cista Provo “br.01/13) i  sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Cista Provo za dan 19.lipnja,

2019.g. (SRIJEDA) , s početkom u 20.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća Cista Provo,
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Cista Provo
 3. Obilježavanje Dana Općine Cista Provo,
 4. Prijedlog za dodjelu priznanja “Nagrada Općine Cista Provo”,
 5. Tekuća problematika, …                                                                                                           

Zbog  važnosti  navedene problematike mole se članovi Općinskog vijeća za nazočnost ovoj sjednici.

 

DOSTAVITI:

-svim članovima Opć.vijeća

-Pismohran-ovdje

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mate Budić 

 

Upravu čini općinsko vijeće i načelnik općine (sa zamjenikom). Općinsko vijeće po statutu broji 11 članova.

Sadašnji saziv:

 1. Mate Budić – HDZ – predsjednik
 2. Ivan Kegalj – HDZ
 3. Pero Bodrožić – HDZ
 4. Tomislav Šitum – HDZ
 5. Marijan Abramović – HDZ
 6. Romana Ćoso – HDZ
 7. Zorislav Lončar – HDZ
 8. Ivica Šitum- HDZ
 9. Nikola Bodrožić-Brnić – HDZ
 10. Elizabeta Knezović – HDZ
 11. Elvis Zelić – HDZ