lis. 12, 2018

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-5

Cista Provo, 11.listopada, 2018.g.

 

Na temelju odredbi  članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 ), u svrhu prijema u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo , za koji je objavljen Oglas dana 24.rujna 2018.g., Povjerenstvo za provedbu istoga  objavljuje  

Read More
lis. 12, 2018

Obavijest i upute kandidatima

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu Oglasa
KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-6

Cista Provo, 11.listopada, 2018.g.

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA “ZAŽELI-ostvari u Općini Cista Provo”  objavljuje 

Read More
ruj. 20, 2018

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-1

Cista Provo, 20.rujna 2018.g.

 

Na temelju odredbi  članka 19. članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cista Provo raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Read More
kol. 21, 2018

Zaključak o sufinanciranju nabave nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Općine Cista Provo za školsku godinu 2018 – 2019

 

 

Zaključak o sufinanciranju nabave nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Općine Cista Provo za školsku godinu 2018 – 2019

Read More
kol. 21, 2018

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje radnih bilježnica 2018-2019

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje radnih bilježnica 2018-2019

Read More
srp. 19, 2018

Ministarstvo gospodarstva edukacija o inovacijskim vaucerima i certifikaciji

 

 

 

 

 

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

Certifikacijom proizvoda do tržišta – video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori – video možete pogledati ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove – video možete pogledati ovdje
Pitanja i odgovori – video možete pogledati ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

 

Zagreb, 18. lipnja 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

javnost@mingo.hr

Read More
srp. 6, 2018

ZAKONSKE OBAVEZE SKRBNIKA PASA

ZAKONSKE OBAVEZE SKRBNIKA PASA

NENAPUŠTANJE

Zakonom o zaštiti životinja zabranjeno napuštanje životinje. Propisana je kazna veća od 10 000 kn.

OBAVEZNO MIKROČIPIRANJE

        Mikročipiranje pasa obavezno je u Republici Hrvatskoj.

         Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi do 6 000 kn.

KONTROLA RAZMNOŽAVANJA

Zakonska obaveza skrbnika je i osigurati kontrolu razmnožavanja životinje.

Ako skrbnik ne želi zbrinuti neželjenu mladunčad, snosi troškove zbrinjavanja.

                         Kao način kontrole razmnožavanja preporučuje se kastracija ženki i mužjaka,

                         rutinski veterinarski zahvat koji sprječava neželjeno potomstvo.

                         Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi više od 10 000 kn.

SVI POTREBNI UVJETI

Skrbnik mora osigurati potrebne uvjete za kućne

životinje, što uključuje i veterinarsku skrb. Zanemarivanje i zlostavljanje

životinja kažnjivo je iznosom većim od 10 000 kn, a mučenje i ubijanje

zatvorskom kaznom do godine dana.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA

Skrbnik životinje obavezan je

komunalnom redaru predočiti dokaz o mikročipiranju i cijepljenju psa.

ČIŠĆENJE IZMETA I POVODAC

Skrbnik je dužan počistiti izmet za

svojim psom i držati životinju na povodcu, osim na mjestima gdje je

dopušteno da se pas kreće slobodno.

 

UDOMLJAVANJE UMJESTO KUPNJE

Udomljavanjem umjesto kupnje

možete pomoći psu i svojoj zajednici. Pas iz skloništa je zdrav, cijepljen,

mikročipiran i kastriran.

Budite odgovorni, odvedite svojega psa na cijepljenje, mikročipiranje i kastraciju te održavajte svoje mjesto čistim i ugodnim za život. Ako ste svjedok kršenja zakona, zanemarivanja ili zlostavljanja životinja, svakako prijavite takve slučajeve nadležnoj veterinarskoj inspekciji i komunalnom redaru.

 

 

 OPĆINA CISTA PROVO

Općinski načelnik
Božo Ćubić, v.r.

Read More
lip. 7, 2018

Nagrada Općine

Odlukom Općinskog vijeća

Općine Cista Provo

dodjeljuje se

 

 

N A G R A D A  O P Ć I N E

 

Don SREĆKU FRANIĆU

 

Povodom 50 godina misništva i pastoralnog rada u župi Sv.Petra ap. Cista Provo

 

Cista Provo, 29. lipnja 2018. Godine

Općinski načelnik:

Božo Ćubić

Read More