pro. 3, 2018

Oglas koordinator

 


Oglas koordinator

Read More
pro. 3, 2018

Obavijest i upute kandidatima

 

Obavijest i upute kandidatima

Read More
pro. 3, 2018

Javni poziv

 


Javni poziv

Read More
pro. 3, 2018

Izjava o pristanku na osposobljavanje

 

 

Izjava o pristanku na osposobljavanje

Read More
lis. 29, 2018

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

 

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Read More
lis. 22, 2018

Izvješće o provedenom oglasnom postupku s Rang listom kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-7
Cista Provo, 19.listopada, 2018.g.

Na temelju odredbi  članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Read More
lis. 12, 2018

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-5

Cista Provo, 11.listopada, 2018.g.

 

Na temelju odredbi  članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 ), u svrhu prijema u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo , za koji je objavljen Oglas dana 24.rujna 2018.g., Povjerenstvo za provedbu istoga  objavljuje  

Read More
lis. 12, 2018

Obavijest i upute kandidatima

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za provedbu Oglasa
KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-6

Cista Provo, 11.listopada, 2018.g.

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo na radno mjesto VODITELJ PROJEKTA “ZAŽELI-ostvari u Općini Cista Provo”  objavljuje 

Read More
ruj. 20, 2018

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-02/18-01/01
URBROJ:2129/02-04-18-1

Cista Provo, 20.rujna 2018.g.

 

Na temelju odredbi  članka 19. članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 04/18 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cista Provo raspisuje

 

O G L A S

 ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

 

Read More
kol. 21, 2018

Zaključak o sufinanciranju nabave nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Općine Cista Provo za školsku godinu 2018 – 2019

 

 

Zaključak o sufinanciranju nabave nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola na području Općine Cista Provo za školsku godinu 2018 – 2019

Read More